Historie stylu Hong Gia


Zakladatel stylu byl mistr Hong Hy Quan, který byl žákem meditačního mistra Chi Thien, který učil bojová umění už v Shao-lin pagodě na začátku dynastie Can Long (Čhing). Po vypálení kláštera Shaolin měli představitelé tohoto stylu a styl sám mnoho potíží, ale časem se stal známým stylem bojových umění.


Styl BU Hong gia byl přenesen do Hanoje zásluhou Mistra To Tu Quang. Ten se narodil v roce 1910 v Long Chau, Quang Tay, China. Do stylu byl zasvěcen svým otcem, mistrem BU To Cao Lan, který byl velmi známým v Kantonu. Velmi pilně cvičil a když bylo mistrovi To Tu Quang 18 let, byl druhý nejlepší v soutěži BU v celém kraji a byl nazván „geniem BU“. V roce 1945 přesídlil Mistr To Tu Quang do Vietnamu, kde pracoval v tiskárně Thanh Nien Hanoj (později je tiskárna přejmenována na tiskárnu Thong Nhat – sjednocení). Začal přednášet o stylu a učit Hong Gia v Hanoji od roku 1960.


V roce 1954 v rámci představení v Dong Duong Ring, se sestavou La Han Quyen (Lo Han Quen) dostal stříbrný medailon. V roce 1965 s touto sestavou vystoupil a předvedl ji před premiérem Pham Van Dong. V roce 1982 spoluzakládal Sdružení BU Hanoi. Byl poradcem Vietnamské Asociace BU  a jiné školy ho uznaly jako Prvního Mistra školy Hong Gia v Hanoji. Dne 22.7.1988 dostal titul „Mistr školy Hong gia“. Od roku 1954 do roku 1998, kdy zemřel, byl vždy představitelem školy Hong gia v Hanoji.


Ve stylu školy jsou obsaženy sestavy La Han Quyen (budha La Han), Su Tu Hy Cau (lev číhající na zemi), Truong Dang, Dinh Ba, Song Ngu (dvojité ryby), Bat quai con, Don dao, Doan dao, Song dao, Xam Trucquan (tři dílná tyč). Specifickou technikou školy jsou razantní údery, s vysokou efektivitou, rozhodným a plynulým nasazením, které má převládat a přebírat iniciativu protivníka už od začátku boje.


Během svého působení mistr To Tu Quang vyškolil 3 generace žáků: v 1 generaci jsou Mistři Ha Thieu Quang, Lam An Hoa, Tri, Hong, Chi, Trong, Chu Ha ... 2. generaci tvoří mistři Vuong, Ta Duc Thanh, Tuong, Ha Van Chien, Pham Ga Chien, Nguyen Viet Hung, Le Ngoc Tuan. A mistři 3. generace jsou mnohem mladší.


Před smrtí nechal Mistr To Tu Quang titul vedoucího školy mistrovi Ta Duc Thanh s poslední vůlí:“ Všichni členové se musí sjednotit a vybudovat spolu školu ...“


Mistr Ta Duc Thanh začal cvičit od roku 1972 s mistrem bratrem Hong Co, pod osobním vedením Mistra To Tu Quang. Sám potom přijal a vyučil mnoho záků. Založil Klub BU pro děti v pagodě Nam Dong  v Hanoji v roce 2000. Dům BU Nam Dong se stal místem pro stovky žáků a dalších členů.


Vedle toho vynikla jiná škola 3 klubů pod vedením mistra Chu Ha který také vyškolil stovky, hlavně mladých žáků. Žáci jeho škol získávají hodně cen při různých soutěžích ... Škola Mistra Ha Van Chien v La Phu funguje od roku 1985 a školí velmi zkušené bojovníky, tak aby pronikli do hlubin bojových umění. Kromě toho existují další menší školy různých mladých mistrů. V Moskvě je dodnes také jedna škola toho stylu.


Ke strategii výuky složili mistři skriptum zaměřené na systém cvičení s názvem Giao trinh tap luyen ban mon (učebnice stylu) a Quy che hoat dong mon phai (Řád školy). Tyto materiály zdůrazňují morálku, tradici a spolupráci s jinými školami a styly. Současně určují styl, lekce, cviky, čas cvičení i stupně a systémy boje. Přestavitelé a vedoucí škol spolu s žáky pravidelně vystupují nebo se účastní různých soutěží. Vždy získávají vysoká ocenění.
O škole a mistrovi Chu HaMistr se narodil v roce 1947 a patří do 1. generace žáků mistra To Tu Quang. Bojoval ve vietnamsko-americké válce a po návratu pokračoval ve studiu a výuce bojových umění. Mistr Chu Ha byl pověřen k založení klubu (školy, pobočky) Thieu Lam Tu Hong Gia – Škola Chu Ha. Škola se zaměřuje na mladé nadané žáky, kteří vždy získávají ocenění při různých soutěžích. Nyní mezi žáky školy patří i trenéři bojových umění na policejní akademii. Mistr Chu Há trenoval i pracovníky Ministerstva obrany, školil specialisty i v Rusku a pod jeho školou byla založena i škola v ČR, která se nazývá Thieu Lam Tu Hoa Quen Dao. Celý život se věnoval bojovým uměním, stále studuje a přijímá i další cviky od jiných stylů za účelem zdokonalení vlastního stylu.